Xuất bản thông tin

"Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" Ở các thôn xã Tân Việt : Tăng cường khối Đại Đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư

"Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" Ở các thôn xã Tân Việt : Tăng cường khối Đại Đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư

Trong tháng 11, không khí tất bật và vui tươi hiện diện khắp các thôn khu dân cư với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015). Các thôn khu dân cư xã Tân Việt tổ chức kỷ niệm ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để người dân ở các thôn khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới.


        "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư xã Tân Việt năm nay là được nâng lên về mặt quy mô, trước đây thì việc tổ chức ngày hội chủ lực là mặt trận thì năm nay chính quyền và mặt trận cùng tổ chức. Có thể nói, "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở Khu dân cư là dịp phát động các phong trào thi đua,biểu dương khen thưởng người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu. Đồng thời vận động để giúp đỡ người nghèo… Ngày hội được tổ chức hai phần lễ và phần hội được các thôn tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế. Có nơi là chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" do người cao tuổi, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trong Khu dân cư biểu diễn, có nơi tổ chức hoạt động thể dục thể thao và tất cả các Khu dân cư để tổ chức tình cảm sinh hoạt tăng thêm khối Đại đoàn kết nhưng cũng có thôn tổ chức nhiều các hoạt động rất phong phú.

           Trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", bên cạnh nội dung quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong năm 2015, các khu dân cư gắn với đánh giá việc xây dựng nếp văn hóa, xây dựng nông thôn mới, biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động trong năm 2015; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương