Xuất bản thông tin

Chương trình trợ giúp pháp lý lưu động 2013 tại địa bàn xã Tân Việt

Chương trình trợ giúp pháp lý lưu động 2013 tại địa bàn xã Tân Việt

Để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý cho nhân dân theo quy định của pháp luật giúp người dân được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Người dân được phổ biến giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, đảm bảo công bằng xã hội.

     Để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý cho nhân dân theo quy định của pháp luật giúp người dân được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Người dân được phổ biến giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, đảm bảo công bằng xã hội. Chiều ngày 06/6/2013 tại hội trường UBND xã Tân việt Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh tiến hành trợ giúp pháp lý cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Tân Việt.   

  Về trợ giúp pháp lý có đ/c: Vũ Viết Quỳnh- giám đốc TTTGPL

  Đ/c: Vũ Huy Hạnh- trưởng phòng TGPL

Cùng các đồng chí cộng tác viên, chuyên viên TGPL

Đ/c: Trần Doãn Thuận chuyên viên trợ giúp pháp lý truyền đạt về 2 luật (luật xử lí vi phạm hành chính, luật Biển Việt Nam) và hướng dẫn trợ giúp pháp lý đến người dân. Có một số ý kiến xin được trợ giúp pháp lý và đã được trợ giúp một cách thỏa đáng.

 

      Qua chương trình trợ giúp pháp lý người dân phấn khởi, càng tin tưởng hơn  vào chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền hạn của mình. Nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức tin tưởng và chấp hành pháp luật, phòng ngừa và hạn chế tranh chấp, vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn xã hội. 

                                                                                                                   TTHTCĐ

                                                                                                              CTV: Nguyễn Duyên