Xuất bản thông tin

Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Tân Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Tân Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong 2 ngày 09 – 10/03/2018, tại xã Tân Việt đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội nông dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2018 – 2023. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Quý, Phó chủ tịch Hội nông dân thị xã Đông Triều; Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí trưởng phó các ban ngành cùng 100 đại biểu đại diện cho hơn 700 hội viên hội nông dân xã về dự đông đủ.


Toàn cảnh Đại hội

 Trong nhiệm kỳ 2012 - 2018, Hội Nông dân xã đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

 

Đ/c Nguyễn Văn Hùy - Chủ tịch Hội nông dan trình bày báo cáo

 

    Phát triển kinh tế 5 năm qua, nông dân tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ như: giống lúa mới chất lượng cao, rau an toàn, vườn ao, trang trại, giá trị kinh tế tăng cao.

 

Ông Trần Văn Tuyển - Trưởng ban kiểm tra  Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

 

  Các phong trào thi đua xây dựng  chương trình thôn kiểu mẫu, vườn mẫu , toàn dân tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng thi đua yêu nước của Hội được triển khai mạnh mẽ, đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến có thu nhập cao hơn

  Đại hội đã bầu BCH Hội nông dân xã Tân Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 11 đồng chí; bầu cacđồng chí dự đại hội Hội nông dân thị xã lần thứ X. Qua đó, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới công tác cán bộ hội, tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Một số hình ảnh ở Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

Các đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội