Xuất bản thông tin

Đảng bộ Xã Tân Việt tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2017

Đảng bộ Xã Tân Việt tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2017

Chiều ngày 28/12/2017, Đảng bộ xã Tân Việt tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thị Bích Liên -Thị ủy viên-Phó chủ tịch HĐND thị xã, các Đ/c lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ và có hơn 150 đảng viên trong toàn đảng bộ xã.


          Phần thứ nhất trao huy hiệu 55 năm, 45 năm tuổi Đảng :

 

Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên-thị ủy viên -Phó chủ tịch HĐND thị xã  trao huy hiệu

 cho các Đ/c đủ 55 năm, 45 năm ttuổi Đảng 

          Phần thứ 2:Tổng kết Đảng bộ  xã năm 2017

Đ/c Nguyễn Thị Bích lLên - Thị ủy viên-Phó chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Đông Triều, Đảng bộ xã đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Trong năm, Đảng ủy đã ban hành  các văn bản, xây  dựng và ban hành được các chỉ tiêu, để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế địa phương. Năm 2017.

Đ/c Nguyễn Vũ Khiêm -Bí thư Đảng ủy  trao phần thưởng cho chi bộ  Mầm non đạt tiêu biểu năm 2017

          Tại hội nghị, Đảng bộ xã đã tặng giấy khen cho 01 tập thể tiêu biểu, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017./

        

Đồng chí Nguyễn Vũ Khiêm- Bí thư - L ê Quang Vịnh -Phó bí thư Đảng ủy

 trao phần thưởng cho cá nhân Đảng viên đạt xuất sắcnăm 2017