Xuất bản thông tin

Hội đồng nhân xã Tân Việt tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội đồng nhân xã Tân Việt tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 29/12/2017, tại Hội Trường UBND. HĐND xã Tân Việt long trọng tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp cuối năm). Tham dự kỳ họp có Bà Phạm Thị Thu Hà-Thị ủy viên - Chủ tịch HLHPN thị xã Đông Triều; Là đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn. Về phía địa phương có ông Nguyễn Vũ Khiêm, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; TT Đảng Ủy, UBND xã và các Ông, bà là đại biểu HĐND xã; toàn thể trưởng các ngành, đoàn thể; bí thư các chi bộ- trưởng thôn.


Bà Phạm Thị Thu Hà - Thị ủy viên -Chủ tịch HLHPN thị xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Tại kỳ họp, đại biểu cũng đã nghe các ngành trình bày các báo cáo như: Báo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018; Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2017; Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2017; Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND xã trình bày Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết của UBND xã và các ngành liên quan thuộc lĩnh vực của ban; Ban Pháp chế của HĐND xã trình bày Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình của UBND xã và các ngành liên quan thuộc lĩnh vực mình hoạt động; UBND xã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp.

Toàn cảnh Hội nghị

      Với tinh thần trách nhiệm và khẩn trương kỳ họp thứ 6 HĐND xã Tân Việt khóa XX đã kết thúc thành công tốt đẹp./.