Xuất bản thông tin

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động xã Tân việt năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động xã Tân việt năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND xã. Hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2015 UBND xã phối hợp với công đoàn cơ quan xã Tân việt tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan và người lao động năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015.


Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động xã Tân việt

năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

        Được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND xã. Hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2015 UBND xã phối hợp với công đoàn cơ quan xã Tân việt tổ chức hội nghị  cán bộ công chức cơ quan và người lao động năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

   Về dự và chỉ đạo hội nghị:

 Có Đ/c: Phạm Văn Quyết – Bí thư BCH Đảng bộ xã

       Đ/c Lê Quang Vịnh – phó bí thư thường trực Đảng ủy

       Đ/c: Nguyễn Vũ Khiêm- Phó bí thư Đảng bộ, chủ tịch UBND xã

       Về dự còn có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, BCH công đoàn, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao đông trong cơ quan về dự đông đủ.     

       Hội nghị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị  cán bộ công chức cơ quan và người lao động, báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2014, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Đ/c: Nguyễn vũ Khiêm - chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

năm 2014

Đồng chí Trần Thị Lương chủ tịch công đoàn đánh giá kết quả hoạt động của thanh tra nhân dân cơ quan xã năm 2014

Đồng chí Phạm Văn Quyết - bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo hội nghị

       Hội nghị thống nhất nội quy, quy chế cơ quan, nhất trí cao về các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2015 giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, đạt danh hiệu xã nông thôn mới. 

                                                                     TTHTCD - Nguyễn Duyên