Xuất bản thông tin

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 khóa 11 của Đảng.

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 khóa 11 của Đảng.

Sáng nay 17/12/2015 Tập thể Ban Thường vụ Đảng bộ xã Tân Việt tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai văn kiện Hội nghị Trung ương 12 khóa 11 của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đông triều nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đ/c Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị .


Toàn cảnh khai mạc hội nghị           

            Tại hội nghị, Đ/c Phạm Văn Quyết đã quán triệt, triển khai  văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.  Diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 10 năm 2015, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;  công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số nội dung quan trọng khác.

 

Đ/c Phạm Văn Quyết - Bía thư - Chủ tịch UBND xã quán triệt, triển khai nội dung

          Quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư  Đảng bộ xã. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14 đã thành công tốt đẹp, được Trung ương đánh giá cao ở nhiều khía cạnh. Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ, đó là phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực và là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ.

Toàn cảnh hội nghị  nghe nội dung

          Nghị quyết Đảng bộ thị xã Đông Triều.  Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều đã lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều đổi mới và những đột phá tích cực, quyết liệt, sáng tạo, bám sát thực tiễn địa phương. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; lập Đề án xây dựng nông thôn mới của 19 xã; quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm của thị xã; quy hoạch khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường hoạt động liên kết "4 nhà" (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp), đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Diện mạo nông thôn của thị xã Đông Triều đã đổi thay nhanh chóng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên.

          Tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế" (Đề án 25) để nâng cao chất lượng cán bộ; bố trí công chức xã chuyên trách thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới