Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tin tức

Đảng Ủy xã Tân Việt tổ chức dự Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Quảng Ninh 

Căn cứ Giấy mời số 815-GM/TU ngày 03/4/2018 của Thị ủy Đông Triều về việc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Sáng ngày 05/4/2018 Đảng ủy xã Tân Việt việc tổ chức Đảng viên dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11, Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy tại điểm cầu xã Tân Việt.

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.