Xuất bản thông tin

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm

Hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2013 tại hội trường UBND xã Tân Việt tổ chức mở lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã thực hiện.

       Hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2013 tại hội trường UBND xã Tân Việt tổ chức mở lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã thực hiện.

     Về tham gia tập huấn có đồng chí Lê Văn Tình cán bộ kỹ thuật Phòng Nông nghiệp và PTNT và đồng chí Vương Văn Sơn Chi Cục bảo vệ thực vật huyện Đông Triều làm giảng viên cùng nhân dân trên địa bàn có mô hình phát chăn nuôi. Buổi tập huấn giúp người dân hiểu biết hơn về kỹ thuật chăn nuôi, nhất là khâu phát hiện bệnh cho vật nuôi và biện pháp phòng trị bệnh.

Đồng chi Nguyễn Văn Nghiệp cán bộ địa phương phụ trách lớp tập huấn

Toàn cảnh buổi tập huấn

     Kết thúc tập huấn người dân phấn khởi, yên tâm tin tưởng hơn về kỹ thật chăn nuôi của mình chắc chắn sẽ hạn chế phần nào thiệt hại về kinh tế khi có dịch bệnh xảy ra.