Xuất bản thông tin

Tập huấn sử dụng phân bón Lâm Thao cho hội viên nông dân xã Tân Việt

Tập huấn sử dụng phân bón Lâm Thao cho hội viên nông dân xã Tân Việt

Sáng ngày 27/3/2018 tại Hội trường UBND xã Tân Việt TTHTCD phối hợp với HTXDVNN xã Tân Việt tổ chức lớp tập huấncho 60 hội viên nông dân các thôn xã Tân Việt và. mời Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao


Toàn cảnh của lớp học

                Tại lớp tập huấn hội viên nông dân được giới thiệu những ưu điểm của sản phẩm phân bón NPK, lân Lâm Thao dùng cho cây lúa, cây lạc và các loại cây trồng khác. Lợi ích của việc sử dụng phân bón đối với cây trồng như: giúp cây tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, tăng năng xuất chất lượng, giảm chi phí đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Hướng dẫn kỹ thuật cách sử dụng phân bón, liều lượng bón, thời kỳ bón phân cho các loại cây trồng và giải đáp những thắc mắc của hội viên, nông dân về phân bón Lâm Thao.

Giảng viên của công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao hướng dẫn cách sử dụng

                  Lớp được hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao. Đây là bước trang bị những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng phân bón đúng quy trình, đúng chủng loại, đúng kỹ thuật giúp các loại cây trồng phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao./.