Xuất bản thông tin

Xã Tân Việt tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ

Xã Tân Việt tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ

Cây ngô được đánh giá là cây trồng có vai trò hết sức quan trọng trong cơ cấu cây trồng ở nước ta nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Là cây lương thực quan trọng thứ hai sau cây lúa và được trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Sáng ngày 03/11/2017 TTHTCĐ phối hợp với HTXDVNN xã Tân Việt mở lớp tập huấn trồng cây ngô, mời giảng viên TTDVKTNN thị xã Đông Triều về hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ngô sao cho hiệu quả cao .


Toàn cảnh của lớp tập huấn

       Về dự lớp tập huấn có Lãnh đạo địa phương Ông Nguyễn Văn Được – Phó chủ tịch UBND -Giám đốc TTHTCĐ xã và đại biểu đại diện các ban ngành xã, bí thư-trưởng thôn, gần 100 người học là xã viên của 4 thôn Tân Lập, Tân Thành, Hổ Lao, Phúc Đa.

Ông Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND-Giám đốc TTHTCĐ xã phát biểu khai mạc

           Phát biểu khai mạc Ông Nguyễn Văn Được – Phó chủ tịch UBND xã nhấn mạnh Trước thực trạng đó, việc chuyển đổi đất lúa sang các cây trồng khác được Lãnh đạo xã rất quan tâm quyết liệt. Với mục địch chăm lo cho mọi người dân trong xã xóa được đói, giảm được nghéo. Xây dựng quê hương Tân Việt ngày càng giàu và đẹp.

Giảng viên Bà Nguyễn Thị Hạt - Chuyên viên TTDVKTNN thị xã Đông Triều trực tiếp truyền đạt

              Lớp tập huấn diễn ra thời gian có ½ ngày nhưng cung đem lại hiệu quả cơ bản cho bà con nắm bắt được quy trình về cách trồng, chăm sóc cây ngô. Tin tưởng rằng sự chỉ đạo của Lãnh đạo địa phương, sư vào cuộc của  KHKT, đồng tình bà con nông dân xã Tân Việt cánh đồng ngô xã Tân Việt sẽ húa hẹn một ngày bội thu.