DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ TTHTCĐ XÃ TÂN VIỆT


 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG TÁC

CHỨC VỤ TTHTCĐ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Văn Hùy

Phó CT UBND xã

Giám đốc-TB

01682567538

2

Nguyễn Thái Học

Chủ tịch hội CGC

PGĐ –Phó ban

01673288667

3

Ngô Thị Nguyệt

Hiệu trưởng THCS

PGĐ –Phó ban

0936694488

4

Nguyễn Thị Duyên

Giáo viên

Cán bộ T trực

01229354404

5

Phạm Thị Linh

Công chức kế toán

Kế toán TT

0978895288

6

Đỗ Trọng Chuyền

Công chức văn hóa

Thư ký TT

01665978433

7

Trần Thị Lương

Chủ tịch UBMTTQ

Ủy viên

0936870815

8

Trần Thị Ngọc

Hiệu trưởng trường TH

Ủy viên

01676262966

9

Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng TrMN

Ủy viên

 0936395376

10

Trần Thị Bích Liên

Chủ nhiệm HTX

Ủy viên

0946185809

11

Phạm Văn Hồng

Chủ tịch hội nông dân

Ủy viên

0988735037 

12

Trần Xuân Lai

Chủ tịch hội CCB

Ủy viên

0987707969

13

Nguyễn Thị Thơm

Chủ tịch hội phụ nữ

Ủy viên

0983221064

14

Nguyễn Quang Được

Bí thư đoàn thanh niên

Ủy viên

01697153935

15

Trần Văn Tân

Chủ tịch hội người CT

Ủy viên

01652469332

16

Trần Văn Tuyển

Chủ tịch hội CTĐ

Ủy viên

0949923404

17

Đỗ Ngọc Lĩnh

Trưởng trạm y tế xã

Ủy viên

0912235288

18

Lý Nhì Hồng

Trưởng thôn Hổ lao

Ủy viên

01204155071

19

Nguyễn Văn Biền

Trưởng thôn Tân Lập

Ủy viên

0978336482

20

Phạm Văn Quyên

Trưởng thôn phúc Đa

Ủy viên

0904827861

21

Nguyễn Văn Vượng

Trưởng thôn T. Thành

Ủy viên

0912033331

22

Nguyễn Xuân Hòa

CHT quân sự

Ủy viên

0904238792

23

Tống Duy Khải

Công chức tư pháp

Ủy viên

0972410174

24

Nguyễn Văn Thịnh

Phó trưởng công an xã

Ủy viên

0978136877

 

                                                                          

                                                                              Giám đốc

 

 

 

 

                                                                              Nguyễn Văn HùyCác thông tin khác: