Đội ngũ giáo viên


Đội ngũ giáo viên

 

 

UBND XÃ TÂN VIỆT

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                       Tân Việt,  ngày18 tháng 7  năm 2017

 

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ  TT HTCĐ XÃ TÂN VIỆT

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Chức vụ TT  HTCĐ

Số ĐT

1

Nguyễn Văn Được

Phó Chủ tịch UBND

Giám đốc

 

2

Trần Văn Tuyển

Chủ tịch Hội khuyến học

Phó giám đốc

 

3

Phạm Thị Thiên Hương

Hiệu trưởng THCS

Phó giám đốc

 

4

Trtaanf Thị Lương

Chủ tịch MTTQ

Uỷ viên

 

5

Mạc Văn Thụ

Bí thư Đoàn TN

Uỷ viên

 

6

Vương Thị Ánh

Chủ tịch HNHPN

Uỷ viên

 

7

Nguyễn Văn Hùy

Chủ tịch hội nông đân

Uỷ viên

 

8

Trần Thị Liên

CN HTX& DVNN

Uỷ Viên

 

9

Trần Văn Tân

CT - Người cao tuổi

Ủy Viên

 

10

Nguyễn Văn Thịnh

Chữ thập đỏ

Uỷ viên

 

11

Nguyễn Thị Khánh Hường

Cán bộ VHTT

Uỷ viên

 

12

Nguyễn Văn Thắng

Cán bộ tư pháp

Uỷ viên

 

13

Bùi Văn Nam

Công chức tài chính

Uỷ viên

 

14

Dương Công Hiều

Giáo viên

CB – TTrực

 

15

Trần Xuân Lai

CCB

Uỷ viên

 

16

Phạm Văn Hải

TT – Y Tế

Uỷ viên

 

17

Trần Văn Hào

TT – Hổ Lao

Uỷ viên

 

18

Phạm Văn Quyên

TT – Phúc Đa

Uỷ viên

 

19

Trần Thị  Quyên

TT – Tân Thành

Uỷ viên

 

20

Nguyễn Văn Biền

TT – Tân Lập

Uỷ viên

 

21

Nguyễn Xuân Hoà

CH – Trưởng QS Xã

Uỷ viên

 

22

Bùi Văn Luyện

Trưởng CA xã

Uỷ viên

 

23

Trần Thị Ngọc

HT – TH Tân Việt

Uỷ viên

 

24

Ngô Thị Sửu

HT – Trường MN

Uỷ viên

 

                                                T/M  TT HTCĐ XÃ TÂN VIỆT

                                                                 Giám đốc

                                                                                                                       

                                                            Nguyễn VănĐược

 

 

Họ và tên

Dương Công Hiều

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

10-11-1958

Điện thoại

0989565358

TĐCM

CĐ Tiểu học

Email: ………………………..

 Website: ………


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: