KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 NĂM 2018


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

số 03/KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 NĂM 2018

 I. Công tác trọng tâm:

 1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết nguyên đán Bính thân.

 2. Tuyên truyền và tổ chức lễ hội  Đình , Chùa Hổ Lao

 3. Tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

 4. Tuyên truyền chuyên đề về sức khoẻ, VHVN tại các buổi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, ngày chủ điểm trong tháng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

5. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền về VSATTP, VSMT. đón xuân Bính thân.

 6. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

 7. Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân.

 8. Tuyên truyền về biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng chống rét cho trâu bò và cây trồng .Phòng chống đợt rét đậm,rét hại.

 9. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Khai mạc giải bóng đá mừng Đảng, mừng xuân

UBND, VH xã, đoàn TN.

/2/2018

2

Lễ dâng hương đặt vòng hoa tại nhà bia tưởng niệm Đình Chùa Hổ Lao.

UBND, BVH, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức XH

/ 2/2018

3

Tổ chức hội thi liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân

UBND, Ban VHXH, các thôn, các làng văn hóa, xóm đoàn kết.

/2/2018

4

Tuyên truyền VSATTP, ATGT và môi trường

UBND, Ban VHTT, đoàn thể, trạm y tế

Tháng 2/2018

5

Phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tổ chức tết trồng cây

UBND, Ban VHXH, đoàn thể, các thôn, trường học.

/2/2018

6

Tuyên truyền lễ hội truyền thống. Tổ chức lễ hội Đình chùa Hổ Lao

UBND, VHXH

/2/2018

7

Kỹ thuật chăm sóc nuôi trồng thủy sản. Chỉ đạo gieo cấy vụ chiêm xuân. Trồng cây củ đậu vụ chiêm.

UBND, HTX dịch vụ nông nghiệp. Hội ND

Tháng 2/2018

 

8

Tổ chức lễ hội Đình, Chùa Hổ Lao.

UBND, BVH, nhân dân và khách thập phương

/2/2018

9

Tuyên truyền Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

Ban VH – XH, các thôn, trạm y tế.

/ 2/2018

                                                                              

    Nơi nhận :

 

 

   - TTHTCĐPGD & ĐT huyện ĐT;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu .

             Tân Việt, ngày 25/1/2018                            TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                         GIÁM ĐỐC 

                           ( Đã ký)

 

                           Nguyễn Văn Được

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu