Lịch học tập lớp tin học văn phòng


 Thời gian và lịch học tập lớp tập huấn tin học văn phòng

Khai mạc ngày 6/7/2013 kết thúc vào ngày 4/8/2013

Học tập 2 buổi trên tuần vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Cụ thể:

 

STT

Thứ

Ngày tháng

Ghi chú

1

7

6/7/2013

 

2

Chủ nhật

7/7/2013

 

3

7

13/7/2013

 

4

Chủ nhật

14/7/2013

 

5

7

20/7/2013

 

6

Chủ nhật

21/7/2013

 

7

7

27/7/2013

 

8

Chủ nhật

28/7/2013

 

9

7

3/8/2013

 

10

Chủ nhật

4/8/2013

 

 

 Các thông tin khác: