BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


 

TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        Tân Việt, ngày 06 tháng 10 năm 2013

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

CỦA GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI  TTHTCĐ

 Năm học: 2012 - 2013

 
 

 

 

    - Họ và tên:  Nguyễn Thị Duyên

    - Ngày, tháng, năm sinh: 14/7/1960                                               

    - Chức vụ: giáo viên - GV biệt phái                                         

    - Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Việt

         Tôi xin tự kiểm điểm về việc thực hiện nhiệm vụ  năm học 2012 -  2013 như sau:

          1. Tư tưởng, đạo đức tác phong.

         Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm với nghề nghiệp, chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt nội quy cơ quan, quy định của địa phương. Bản thân tôi và gia đình luôn chấp hành đúng những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách tự giác, không vi phạm gì đến chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn có ý thức chấp hành đúng những quy định,  quy chế của Ngành không vi phạm quy chế. Thường xuyên tu dưỡng về đạo đức tác phong. Đoàn kết, thân ái với đồng nghiệp, có lối sống trong sáng, dản dị thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.                                                                              

3. Thực hiện công tác được giao.

+ Đối với việc giảng dạy tại trường: Tôi thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt công việc nhà trường giao cho.

+ Đối với  việc thường trực tại TTHTCĐ

        Làm tốt công tác tham mưu để các cấp chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và vị trí của TTHTCĐ trong việc xây dựng xã hội học tập từ đó có những giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy hoạt động của TTHTCĐ ngày càng hiệu quả thiết thực. Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương và Ban giám đốc để đề xuất xin dự trự mua sắm một số thiết bị cần thiết cho hoạt động của trung tâm như mua sắm thêm những đồ dựng sinh hoạt, văn phòng phẩm, lắp điện thoại bàn, nối mạng internet, mua máy in và máy ảnh. Ngoài ra TT cũn làm mới một số biểu bảng (bảng tên của TT, bảng nội quy, sơ đồ liên kết, kết nối, panô, bảng công khai hoạt động) từng bước làm thay đổi dần bộ mặt của TTHTCĐ.

        Tiến hành điều tra nhu cầu học tập của người dân thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họp dân, các buổi giao ban và sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể ở xã và các thôn để nắm bắt nhu cầu của người dân để tìm ra hướng xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương.

        Xây dựng kế hoạch hoạt động dựa trên tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của người học.

        Phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể, trường học và trạm y tế trên địa bàn liên hệ phối hợp hoạt động, nắm bắt kế hoạch và xây dựng kế hoạch, phối hợp để tổ chức các lớp học tập có liên quan đến việc nâng cao chất lượng cộng đồng (tập huấn chuyển giao kĩ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, các chuyên đề về pháp luật, chính trị, an ninh quốc phòng, VHXH, ATGT, sức khỏe môi trường, hướng nghiệp ngành nghề…) theo các mô hình, dự án của cấp trên và địa phương. Tham dự các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, của các ban ngành đoàn thể để tiếp cận gần gũi với nhân dân. Tham dự sinh hoạt với câu lạc bộ người cao tuổi các thôn để giao lưu, học hỏi và trực tiếp tuyên truyền các chuyên để về sức khỏe (chuyên đề ăn uống đủ chất và điều độ, chế độ ăn uống phòng tránh bệnh tiểu đường, cách phòng ngừa bệnh tăng huyết áp, vệ sinh ATTP, tuyên truyền về biển đảo…). Tham dự các buổi tổng kết, tọa đàm của các chi hội phụ nữ kết hợp tuyên truyền về luật bình đẳng giới, khả năng và vai trò của phụ nữ, dân số và kế hoạch háa gia đình, chuyên để về văn hóa xã hội như phát huy và bảo tồn di sản văn hóa Hạ Long, Đông Triều đệ tứ chiến khu xưa, di sản văn hóa nhà Trần. Ngoài ra còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể để liên hệ xin sách báo, tư liệu phục vụ tuyên truyền đã xin được số lượng 500 sách báo, tư liệu. phục vụ tuyên truyền .Động viên mọi người dân, học sinh đến với TT để đọc, mượn sách báo, tư liệu. Vận động nhân dân tích cực tham gia học tập...; vận động các cộng tác viên, giáo viên tham gia giảng dạy, viết tin bài tuyên truyền về các hoạt động của TT. Tận dụng và phát huy triệt để tất cả các CSVC, thiết bị sẵn có trên địa bàn như các nhà văn hóa thôn, trường học, UBND xã để tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho người dân có nhu cầu gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “cần gì học nấy” “học suốt đời”. 

        Từng bước tiến hành thành lập các câu lạc bộ: câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ yêu văn nghệ. Tham gia sinh hoạt với các câu lạc bộ yêu văn nghệ của người cao tuổi vào buổi tối giúp các CLB tìm và in ấn bài hát, làm đĩa, hướng dẫn, hỗ trợ một phần nhỏ kinh phí để mua sắm míc phục vụ sinh hoạt. Bước đầu đã xin được sự hỗ trợ kinh phí của các nhà hảo tâm để phục vụ cho việc học tập của cộng dồng với số tiền là 1.000.000 đ.

        Tiến hành triển khai hoàn thiện trang Web tương đối đầy đủ để công khai hóa về TT. Đã đăng được 40 tin bài về hoạt động của TT và hoạt động của địa phương.

        Thông tin, báo cáo đầy đủ,  kịp thời, đúng thời gian quy định

       + Các công tác khác: Tôi đều tham gia đầy đủ với tinh thần ý thức trách nhiệm, hiệu quả cao.

       4. Kết quả cụ thể:

         Trong thời gian từ tháng 10/ 2012 đến tháng 25/8/ 2013, trung tâm đã tổ chức tuyên truyền và mở 89 lớp học với số buổi: 97, số lượt người tham gia: 11.129 lượt người

        Các học viên tại TT có sự thay đổi căn bản về nhận thức, tích cực tham gia học tập, vận dụng vào thực tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần cải thiện trình độ kinh tế, chính trị địa phương.

       Trung tâm được xếp loại : Xuất sắc,

       Trung tâm được Ủy ban nhân dân huyện thưởng và tặng bằng khen.

       5. Hạn chế:

          Việc hoàn thiên trang Web một vài nội dung còn chậm, việc viết tin bài đôi lúc chưa kịp thời.

         Tự đánh giá, xếp loại

          Tự đánh giá xếp loại:  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

          Trên đây là bản tự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công tác năm học 2012- 2013 của bản thân. Tôi rất mong được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, nhà trường và cấp trên để tôi hoạt động có hiệu quả hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                            

                                                                         Người viết kiểm điểm

                                                                             

 

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Duyên