To enable view this clip, click-here.
Tin tức

Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Tân Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Trong 2 ngày 09 – 10/03/2018, tại xã Tân Việt đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội nông dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2018 – 2023. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Quý, Phó chủ tịch Hội nông dân thị xã Đông Triều; Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí trưởng phó các ban ngành cùng 100 đại biểu đại diện cho hơn 700 hội viên hội nông dân xã về dự đông đủ.

Ảnh sự kiện
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.