To enable view this clip, click-here.
Tin tức

Hội thi “Bé và Gia đình vui khỏe – Thông minh – Nhanh trí - Sáng tạo 

Hội thi "Bé và Gia đình vui khỏe – Thông minh – Nhanh trí - Sáng tạo" Căn cứ kế hoạch số 422/KH-PGDĐT ngày 25/4/2017, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020,

Ảnh sự kiện
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.