To enable view this clip, click-here.
Tin tức

Trường Tiểu học Tân Việt tổ chức chuyên đề cấp trường " Ứng dụng phòng học thông minh trong môn Lịch sử". 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018- 2019, kế hoạch tháng 10 của nhà trường, ngày 31/10/2018 trường Tiểu học Tân Việt tổ chức chuyên đề "Ứng dụng Phòng học thông minh trong môn Lịch sử" do cô giáo Đinh Thị Khánh Ly - Giáo viên khối 5 thực hiện.

Ảnh sự kiện
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.