You need install Flash Player to can view this clip.
Tin tức

TTDVKTNN thị xã Đông Triều tổ chức bế giảng, tổng kết lớp APM cách phòng chống dịch hại trên cây củ đậu và trao chứng chỉ cho học viên thôn Tân Thành xã Tân Việt. 

Ngày 13/11/2017 tại hội trường thôn Tân Thành xã Tân Việt, TTDVKTNN thị xã Đông Triều đã tổ chức bế giảng lớp học và trao chứng chỉ cho 30 học viên Học lớp APM các phòng chống dịch bệnh trên cây củ đậu. Về dự có phó giám đốc và các chuyên viên TTDVKTNN thị xã Đông Triều, Phó giám đốc TTHTCĐ, HTXDVNN xã Tân Việt cùng các học viên về dự đông đủ.

Ảnh sự kiện
Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.