Asset Publisher

Chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 trường Tiểu học Tân Việt tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường năm học 2017 - 2018.

Chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 trường Tiểu học Tân Việt tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường năm học 2017 - 2018.

Hoạt động chuyên đề là một trong những nội dung sinh hoạt cơ bản của tổ chuyên môn ở trường tiểu học. Chuyên đề gắn bó chặc chẽ với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn nhà trường, nó góp phần nâng cao kết quả giảng dạy và trình độ tay nghề của giáo viên. Qua hoạt động chuyên đề, chất lượng thầy, cô được nhân lên, phát huy được năng lực tiềm tàng, sáng kiến kinh nghiệm của từng tổ viên trong tổ khối, nhân rộng những kinh nghiệm tốt trong toàn trường, từ đó làm nòng cốt xây dựng nhân tố dự chuyên đề cấp cụm năm học 2017-2018.


Toàn cảnh của tiết dạy chuyên đề

          Ngày 09,10,11/11/2017 trường tiểu học Tân Việt tổ chức thao giảng chuyên đề của tổ 2,3 và tổ 4,5 với nội dung các tiết dạy về đổi mới phương pháp dạy học : Tất cả các môn học ( Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào giảng dạy cho các bộ môn )  Đến dự có BGH và GV của toàn trường..

BGH và các cô giáo của tổ dự chuyên đề

         Kết thúc buổi thao giảng, chuyên đề của các tổ  đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các giáo viên tham dự.     

Học sinh thảo luận trong tiết học lớp VNEN   

          Buổi thao giảng theo chuyên đề là cơ hội để tập thể giáo viên trường Tiểu học Tân Việt đóng góp ý kiến, trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả cho các giờ lên lớp.Đây cũng là cơ hội để Hội đồng sư phạm nhà trường đúc rút kinh nghiệm chuẩn bị cho buổi dự chuyên đề của cấp cụm sắp tới