Asset Publisher

HĐND xã Tân Việt tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND xã Tân Việt tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 20/12, HĐND xã Tân Việt tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, ủy viên BTV, Phó chủ tịch HĐND thị xã Đông Triều, các ông bà đại biểu HĐND thị xã ứng cử tại xã, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã, 22 ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XX và các ban ngành đoàn thể xã.


Ông Nguyễn Vũ khiêm - Phó bí thư - Chủ tịch H ĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

            Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng –an ninh; tình hình thu, chi ngân sách năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

Ông Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả hoạt động của UBND xã năm 2016

           Trong năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thị xã, sự lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng ủy xã và sự quyết tâm của các ban, ngành đoàn thể địa phương, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã ổn đinh và phát triển. Về sản xuất nông nghiệp, xã đã thực hiện gieo trồng hơn 396,07 héc ta diện tích lúa và các cây hoa màu, cây ngô, cây đậu và rau màu các loại; về chăn nuôi toàn xã có hơn 3.000 con gia súc và đàn gia cầm hơn 26.000 con.so với nghị quyết HĐND. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ ,thể dục thể thao, sự nghiệp giáo dục, y tế có chiều hướng chuyển biến rõ nét, phương thức lề lối làm việc các cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên.     

Bà Trần Thị lương - Chủ tịch MTTQ xã báo cáo kết quả tham gia  XD chính quyền

                              
,          các đại  biểu cũng được nghe Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận xây dựng Chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã. Cũng tại kỳ họp, chủ tọa kỳ họp và các ngành có liên quan trả lời chất vấn của các đại biểu về các vấn đề như: sản xuất nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Bằng - UV BTV  thị ủy - Phó chủ tịch H ĐND thị xã phát biểu chỉ đạo

              Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – UVBTV – Phó chủ tịch H ĐND thị xã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Toàn cảnh  kỳ họp H ĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

             Trước khi bế mạc kỳ họp, đại biểu HĐND xã đã biểu quyết  thông qua 5 Nghị quyết. Đó là: Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2017; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của xã năm 2017; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2017; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm 2016-2021