Asset Publisher

Hội nghị tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng yếu thế tại cộng đồng

Hội nghị tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng yếu thế tại cộng đồng

Hôm nay ngày 12/06/2013 tại hội trường UBND xã Tân Việt đoàn cán bộ của Sở Thương binh và xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng yếu thế tại địa bàn xã Tân Việt.

 Hôm nay ngày 12/06/2013 tại hội trường UBND xã Tân Việt đoàn cán bộ của Sở Thương binh và xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng yếu thế tại địa bàn xã Tân Việt.

Về làm công tác tuyên truyền có:

    Đồng chí: Đỗ Văn Hòa  - chuyên viên trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh

    Đồng chí Nguyễn Thanh Quỳnh; Đồng chí Nguyễn Thu Huệ - Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh.

Về dự buổi tuyên truyền có các đồng chí đại diện chính quyền địa phương, cán bộ công chức văn hóa xã hội, ban quản lí các thôn và các đối tượng yếu thế trên toàn xã.

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Văn Hùy - phó chủ tịch UBND xã phát biểu

     Thông qua buổi tuyên truyền người yếu thế hiểu biết hơn về chế độ chính sách, quyền lợi ưu đãi mà mình được hưởng đó cũng là chỗ dựa để họ vươn lên, từ đó càng tin tưởng hơn vào đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước. 

                                                                                                                             TTHTCĐ

                                                                                                                CTV: Nguyễn Duyên