Asset Publisher

Khơi thông dòng vốn Tam nông – nhìn từ hiệu ứng NĐ 55/2015-NĐ-CP và kỳ vọng của nhân dân vào những điểm mới.

Khơi thông dòng vốn Tam nông – nhìn từ hiệu ứng NĐ 55/2015-NĐ-CP và kỳ vọng của nhân dân vào những điểm mới.

Chiều ngày 08/9/2016, Hội nông dân xã Tân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Đông Triều đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến dự có các đồng chí đại diện HTXDVNN, các bí thư, trưởng thôn, các hộ nông dân kinh doanh.


Ông Nguyễn Văn Hùy - Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Việt khai mạc hội nghị

            Triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – cán bộ Ngân hàng NN&PTNT thị xã Đông Triều

Ông Nguyễn Thanh Tùng- Cán bộ Ngân hàng NN&PTNT thị xã Đông Triều triển khai nghị định55/NĐ-CP

             Về chính sách cho vay và lãi xuất, theo quy định tại NĐ 41 hiện hành và tới đây là NĐ 55, lãi suất cho vay phục vụ phát triển NNNT do khách hàng và TCTD thỏa thuận phù hợp với quy định của NHNN trong từng thời kỳ. TCTD và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của TCTD để thỏa thuận thời hạn cho vay, thời hạn duy trì hạn mức tín dụng đối với khách hàng. Hiện khu vực NNNT nằm trong nhóm lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên và ưu đãi trong cấp tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Theo đó, NHNN quy định trần lãi suất cho vay tối đa của TCTD đối với NNNT hiện nay là 7%/năm

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Với việc bổ sung đối tượng được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ trang trại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lên gấp 1,5 đến 2 lần so với quy định hiện nay… Nghị định số 55/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 9/6/2015, có hiệu lực thi hành từ 25/7/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tạo lực đẩy quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

             Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (NĐ 55) của Chính phủ ban hành thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP (NĐ 41) về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (NNNT) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2015. Nghị định mới đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đẩy mạnh việc đầu tư vốn cho khu vực kinh tế tam nông (nông thôn - nông nghiệp - nông dân).

Hội nghị thảo luận

          Địa phương cần phát huy tính chủ động tuyên truyền việc triển khai nghị định 55/2015/NĐ-CP tới các thôn trên địa bàn xã Chính quyền và cácban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngân hàng tích cực hỗ trợ nông dân, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn. Đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng – khách hàng để có giải pháp cấp tín dụng thuận lợi cho mọi người dân vay vốn được thuận tiện.