Asset Publisher

TÂN VIỆT: Tập huấn khai thác mạng cho cán bộ địa phương năm 2015

TÂN VIỆT: Tập huấn khai thác mạng cho cán bộ địa phương năm 2015

Ngày 06/7/ 2015, TTHTCĐ đã phối hợp với trường THCS Tân Việt mở lớp tập huấn khai thác mạng cho cán bộ, viên chức, nhân viên cơ quan xã, HTX dịch vụ nông nghiệp và các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn toàn xã


 

           Ngày  06/7/ 2015, TTHTCĐ đã phối hợp với trường THCS Tân Việt mở lớp tập huấn khai thác mạng cho cán bộ, viên chức, nhân viên cơ quan xã, HTX dịch vụ nông nghiệp và các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn toàn xã.

 

 

 

          Về dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí : Nguyễn Vũ Khiêm – Chủ tịch UBND xã, các đồng chí lãnh đạo trung tâm HTCĐ và trên 30 cán bộ, công chức của xã và các thôn.

          Lớp tập huấn là công việc thường kỳ hàng năm nhằm trang bị, bổ sung nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNTT cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức xã và các thôn, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác  cho mỗi cán bộ địa phương trong tình hình mới.