Asset Publisher

Trường Tiểu học Tân Việt tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018

Trường Tiểu học Tân Việt tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch năm học, hôm nay, ngày 19/01/2018, trường Tiểu học Tân Việt tổ chức lễ sơ kết học kì I năm học 2017 - 2018 nhằm biểu dương, động viên khích lệ cô và trò nhà trường đã nỗ lực phấn đấu trong học kỳ vừa qua và đề ra phương hướng học kỳ II