Asset Publisher

Trường Tiểu học Tân Việt tổ chức tuyên truyền ngày pháp luật năm 2017.

Trường Tiểu học Tân Việt tổ chức tuyên truyền ngày pháp luật năm 2017.

Thực hiện công văn số 1016 /CV-PGD&ĐT ngày 26/9/2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều về việc tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" trong ngành Giáo dục năm 2017, sáng ngày 26/10/2017, trường Tiểu học Tân Việt đã tiến hành tổ chức tuyên truyền ngày pháp luật năm 2017 tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường với chủ đề: "Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật


Toàn cảnh của buổi tuyên truyền

         Tại buổi ltuyên truyền cô giáo Trần Thị Ngọc- Hiệu trưởng- trưởng ban tuyên truyền pháp luật nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp và nghĩa vụ của nhà giáo, người học và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục. Thông qua đó giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong ngành.

Cô giáo Trần Thị Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường tuyên truyền các nội dung

hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 201

        Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của thể cán bộ giáo viên và các em học sinh về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), đảm bảo các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong nhà trường; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hộ