THCS Tân Việt : Tuyên truyền và ký cam kết các nội dung liên quan đến tết giáp ngọ 2014

Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều. Sáng 13/01/2014 trường THCS Tân Việt tổ chức tuyên truyền Nghị định 36/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ...

 

THCS Tân Việt : Tuyên truyền và ký cam kết các nội dung liên quan đến tết giáp ngọ 2014

Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều. Sáng 13/01/2014 trường THCS Tân Việt tổ chức tuyên truyền Nghị định 36/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ... 

 

       Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều. Sáng  13/01/2014 trường THCS Tân Việt tổ chức tuyên truyền  Nghị định 36/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ, Chỉ thị 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý sử dụng pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cấm sản xuất nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời cùng các văn bản của các cấp về thực hiện ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 tới toàn thể CBGV và học sinh trong toàn trường. Cô Đào Thị Lan - Phó hiệu trưởng nhà trường đã triển khai cụ thể các nội dung nhằm thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến tết nguyên đán giáp ngọ. Ngay sau buổi tuyên truyền, 100% học sinh và giáo viên đã tham gia ký cam kết thực hiện. Trước đó, Liên đội nhà trường đã tích cực tổ chức tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể  học sinh  qua các buổi phát thanh măng non đồng thời tổ chức treo băng giôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong và ngoài nhà trường. Triển khai các hoạt động văn nghệ , trò chơi  truyền thống để tham gia lễ hội đình Hổ Lao vào dịp tết giáp ngọ 2014.

                                                                 CTV- Nguyễn Thơm
Others:
Mới nhất