Tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm tại xã Tân Việt

Căn cứ kế hoạch số 07/KH – UBND ngày 13/01/2014 của UBND huyện đông triều "về việc phòng chống dich cúm gia cầm 2014". Kế hoạch 08/KH – UBND ngày 06/2/2014 "V/v tiêm phòng gia súc, gia cầm 2014"của UBND huyện Đông Triều. Kế hoạch số 06/KH của UBND xã Tân Việt ngày 13/2/2014. UBND xã thông báo, chỉ đạo lịch tiêm phòng năm 2014 tới ban quản lý các thôn tập trung triển khai tuyên truyền, chỉ đạo và tiến hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 từ 20/02/2014 đến 05/5/2014.

 Tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm tại xã Tân Việt

        Căn cứ kế hoạch số 07/KH – UBND ngày 13/01/2014  của UBND huyện đông triều “về việc phòng chống dich cúm gia cầm 2014”. Kế hoạch 08/KH – UBND ngày 06/2/2014 “V/v tiêm phòng gia súc, gia cầm 2014”của UBND huyện Đông Triều. Kế hoạch số 06/KH của UBND xã Tân Việt ngày 13/2/2014. UBND xã thông báo, chỉ đạo lịch tiêm phòng năm 2014 tới ban quản lý các thôn tập trung triển khai tuyên truyền, chỉ đạo và tiến hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 từ 20/02/2014 đến 05/5/2014.

Một số hình ảnh của đợt tiêm phòng

      Trong thời gian thực hiện kế hoạch đã tiến hành tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng cúm gia cầm cho 4 thôn trên địa bàn xã thống kê đến ngày 05 tháng 3 năm 2014 tiêm được 5.500 con gia cầm và tiếp tục tiến hành tiêm phòng cho đàn gia súc và đàn chó theo kế hoạch chỉ đạo của Ban chỉ đạo.

 

 

         Qua đợt tiêm phòng đã giúp cho nhân dân ngăn ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm để phát triển chăn nuôi nâng cao thu nhập,  hạn chế thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường. Ngăn chặn được một số bệnh lây lan từ gia súc, gia cầm sang người bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho mọi người dân.

                                                                           CTV- Nguyễn Duyên Others:
Mới nhất