Đảng ủy xã Tân Việt tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 7 trực tuyến từ trung ương đến cấp xã, phường.

Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng khóa XII


 

Đồng chí Lê Quang Vịnh -Phó bí thư TT Đảng ủy hướng dẫn đảng vên viết bài thu hoạch

 

              Sáng ngày 29/6/2018, Đảng ủy xã Tân Việt  đã tổ chức cho cán bộ đảng viên  học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng trực tuyến từ trung ương đến cấp xã, phường

               Cũng tại Hội nghị khi kết thúc, Đảng ủy xã đã thông qua Kế hoạch về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng và đề nghị cán bộ, đảng viên sau học tập Nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất