HĐND xã Tân Việt tổ chức kỳ họp lần thứ 7,

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường UBND xã, HĐND xã Tân Việt tổ chức kỳ họp lần thứ 7 khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021. về dự kỳ họp có :Ông Nguyễn Quốc Hùng – Thị ủy viên-Tránh văn phòng HĐND-UBND– Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, Ông Nguyễn Vũ Khiêm – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã, Ông Lê Quang Vịnh - Phó bí thư TT, Ông Phạm Văn Quyết – Phó bí thư - Chủ tịch HĐND xã, Các đồng chí TT HĐND-UBND-UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, cùng sự có mặt Ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự.


 

Ông Phạm Văn Quyết - Phó bí thư-Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

 

           Trong thời gian 01 ngày, Kỳ họp đã được nghe Thường trực UBND xã Tân Việt trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018; báo cáo của HĐND xã về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018; nghe Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2018 và một số báo cáo khác.

 

Ông Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo

 

          Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Những ý kiến, đề xuất của đại biểu tại Kỳ họp đã được Thường trực UBND xã trả lời làm rõ và hứa sẽ xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền trong thời gian sớm nhất theo quy định pháp luật./

 

Toàn cảnh diễn ra  kỳ họp

 

          Tại kỳ họp lần này đã thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2018. Với tinh thần quyết tâm của kỳ họp phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong 6 tháng cuối năm 2018.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất