Xuất bản thông tin

Chung tay xây dựng nông thôn mới tiến tới về đích cuối năm 2014

Chung tay xây dựng nông thôn mới tiến tới về đích cuối năm 2014

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy và UBND xã hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 / 18-11-2014.


Chung tay xây dựng nông thôn mới tiến tới về đích cuối năm 2014

 

           Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy và UBND xã hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 / 18-11-2014. Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết  xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" cũng như phong trào " Xây dựng nông thôn mới" tại địa bàn xã Tân Việt Thôn Tân Lập là một trong các thôn đã đủ tiêu chí đạt nông thôn mới đợt 1 cuối năm 2014. Song song với phát triển kinh tế, người dân thôn tích cực hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM. Cán bộ địa phương huy động nhân dân trong từng cụm dân cư (Các xóm đoàn kết tự quản) tự giác tham gia lao động giải phóng hành lang giao thông, tự nguyện hiến đất đóng góp ngày công để hoàn thiện các tuyến mương tiêu nước trên địa bàn dân cư theo quy hoạch và kiên cố hóa để mở rộng đường giao thông và làm tốt công tác vệ sinh môi trường tạo ra một khuôn viên mới khang trang, sạch sẽ. Người dân rất phấn khởi và tích cực tham gia lao động để hoàn thiện sớm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương và tạo ra một địa bàn dân cư văn hóa, văn minh, lịch sự. 

Một số hình ảnh 

 

 

 

TTHTCD - Nguyễn Duyên