Xuất bản thông tin

Đảng ủy xã Tân Việt tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và phương hướng sáu tháng cuối năm 2015.

Đảng ủy xã Tân Việt tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và phương hướng sáu tháng cuối năm 2015.

Chiều ngày 28/7/2015, Đảng uỷ xã Tân Việt tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có Đ/c Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng Ủy - CT HĐND. Đ/c Lê Quang Vịnh - PBTTT Đảng Ủy. ,Đ/c Nguyễn Vũ Khiêm – PBT – Chủ tịch UBND cùng các Đ/c thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể, các Đ/c là Bí thư các chi bộ.


Toàn cảnh hội nghị

                     Đ/c Lê Quang Vịnh thay mặt BCH Đảng ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2015 cụ thể là : Trong 6 tháng đầu năm 2015 với sự chỉ đạo sâu sát của Thị ủy,  Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Việt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đạt dược một số kết quả như tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, KTXH được đảm bảo, và các lĩnh vực khác như  an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Đặc biệt phấn đấu giữ vững các  tiêu chí đã đạt được trong việc xây dựng nông thôn mới và từng bước nâng cấp và thực hiện quyết liệt các chỉ thị, văn bản của thị ủy về năm văn hóa, văn minh đô      thị     năm   2015.


                   Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015 , BCH Đảng bộ xã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là: Tập trung phát huy những thành quả đạt được trong 6 tháng qua, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo ra bước phát triển mới trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng một cách hiệu quả, bền vững hơn; xây dựng hệ thống chính trị thực sự vững mạnh và huy động sức mạnh cộng đồng, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội, chỉ đạo tiếp tục thực hiện củng cố, nâng chuẩn các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt phải tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựnghoanf thành chương trình mục tiêu đặt ra về xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Bài phát biểu kết luận của Đ/c bí thư Đảng bộ Phạm Văn Quyết

                       Hội nghị lần này nhằm đánh giá lại những kết quả đã được trong 06 tháng đầu năm 2015 và có hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2015