Xuất bản thông tin

Hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất na dai

Hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất na dai

Hôm nay ngày 01/3/2013 tại hội trường thôn Hổ Lao tổ chức hội nghị tập huấn kĩ thuật sản xuất na dai do sự phối hợp giữa TT khuyến nông, khuyến ngư Quảng Ninh, phòng kinh tế hạ tầng huyện Đông Triều và hội nông dân xã Tân Việt.

    

      Hôm nay ngày 01/3/2013 tại hội trường thôn Hổ Lao tổ chức hội nghị tập huấn kĩ thuật sản xuất na dai do sự phối hợp giữa TT khuyến nông, khuyến ngư Quảng Ninh, phòng kinh tế hạ tầng huyện Đông Triều và hội nông dân xã Tân Việt.

   Về dự có đồng chí Đinh Sỹ Nguyên Sở khoa học công nghệ môi trường Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Quang Phó phòng kinh tế hạ tầng huyện Đông Triều, đ/c Nguyễn Văn Trung và đ/c Đỗ Văn Thể cán bộ của Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lý PGĐ trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh Quảng Ninh làm giảng viên cùng hội nông dân, đại diện HTX nông nghiệp,  cán bộ TTHTCĐ và các hội viên hội na dai xã Tân Việt. Được sự truyền đạt của giảng viên và sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các hội viên vì quyền lợi của người dân.

    Buổi tập huấn làm cho người dân phấn khởi hứa hẹn một mùa thu hoạch mới tăng vị ngọt ngào của na dai Đông Triều. Hội nghị thu được kết quả tốt đẹp. Na dai Đông Triều tiếp tục quảng bá thương hiệu ra thị trường trong nước.

                                                                            CTV – Nguyễn Duyên