Xuất bản thông tin

Hội nghị tổng kết hoạt động hội đồng nhân dân xã Tân Việt khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016 )

Hội nghị tổng kết hoạt động hội đồng nhân dân xã Tân Việt khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016 )

Sáng ngày 02/ 03/ 2016, HĐND xã Tân Việt đã tổ chức Hội nghị tổng kết Hội đồng nhân dân khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016. Tới dự và chỉ đạo hội nghị Đ/c Hoàng Văn Thắng - UV Ban thường vụ - Phó bí thư thường trực thị ủy và các ông(bà) đại biểu HĐND thị xã ứng cử tại xã Tân Việt. Ông Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo Mặt trận tổ quốc xã và các đoàn thể, Bí thư chi bộ của 4 thôn, cùng 20/20 ông(bà) là đại biểu HĐND xã.


Ông Hoàng Văn Thắng - Phó bí thư thường trực thị ủy thị xã Đông Triều

Phát biểu chỉ đạo hội nghị .

         Tại hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND xã, Ông Nguyễn Vũ Khiêm – Phó bí thư - CT HĐND xã  đọc diễn văn khai mạc. Đ/c Nguyễn Thị Nhã - Phó chủ tịch HĐND xã đã thông qua báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động HĐND xã Tân Việt nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Bà Nguyễn Thị Nhã - Phó chủ tịch HĐND xã báo cáo tổng kết

          Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân xã Tân Việt đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động một cách hiệu quả, cải tiến nâng cao chất lượng kỳ họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã đặt ra nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm. Công tác giám sát được thực hiện đúng luật và quy chế của HĐND, hình thức giám sát được xác định cụ thể, nội dung rõ ràng. Nhiệm 2011-2016, HĐND xã  đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp với 1382  lượt người tham dự với 70 ý kiến kiến nghị của cử tri đã được HĐND xã tổng hợp phân loại và giải quyết theo từng lĩnh vực; tổ chức 16 kỳ họp và 22 cuộc giám sát trên tất cả các lĩnh vực, ban hành 56 Nghị quyết. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương từ đó hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của xã đề ra.

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó bí thư  thường trực thị ủy thị xã Đông Triều đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt vai trò, chức trách của người đại biểu dân cử Phó bí thư thường trực thị ủy Hoàng Văn Thắng đề nghị Hội đồng nhân dân xã Tân Việt cần đánh giá, phân tích cụ thể, đầy đủ những kết quả đã đạt được nhất là việc thực hiện đề án đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động nhân dân cấp xã và những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm. Làm tốt mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân với ủy cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể.

Hội nghị thảo luận tại hội trường

          HĐND xã Tân Việt tiến hành thảo luận,  làm rõ những vấn đề còn tồn tại của HĐND xã  khóa XIX  nhiệm kỳ 2011 - 2016 và hướng khắc phụ.

Ông Phạm Văn Quyết - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quyết  – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của HĐND xã Tân Việt nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu HĐND xã Tân Việt phát huy tinh thần trách nhiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, Tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát, giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa kỳ họp, giám sát tại cơ sở.

Thường trực HĐND xã tiếp thu các ý kiến

          Tổng kết HĐND xã nhiệm kỳ 2011- 2016 , HĐND xã Tân Việt đã khen thưởng 05 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và hoạt động của HĐND xã  nhiệm kỳ 2011 – 2016.