Xuất bản thông tin

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân xã Tân Việt khoá XIX nhiệm kỳ 2011 – 2016

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân xã Tân Việt khoá XIX nhiệm kỳ 2011 – 2016

Sáng ngày 15/1/2016, HĐND xã Tân Việt khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tổ chức Kỳ họp thứ 15. Đến dự Kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã và các Đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, đại biểu các ban ngành, bí thư các chi bộ và cùng đông đủ các vị đại biểu HĐND xã khóa XIX.


Đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND  xa phát biểu chỉ đạo

            Tại Kỳ họp, đại biểu đã được nghe các Báo cáo, tờ trình của thường trực HĐND, UBND xã như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2015 của UBND xã; Báo cáo thu, chi ngân sách địa phương năm 2014, Tờ trình về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016, Báo cáo công tác tiếp dân và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2015; Báo cáo về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016 của HĐND xã; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2016 của HĐND xã; Tờ trình về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của HĐND xã; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 của HĐND xã; Báo cáo thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND xã; Thông báo của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2015 và kết quả thu, quản lý và hiệu quả sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2015. 
 

Đồng chí Nguyễn Vũ Khiêm - Phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc


            Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của UBND xã. Trong năm 2015, trên cơ sở các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND về chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển – kinh tế xã hội năm 2015. UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai tới cán bộ chuyên môn, các thôn, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng trọng tâm, định hướng của thị xã, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra .

Quang cảnh hội nghị tổng kết HĐND xã


            Thảo luận tại Kỳ họp, các cử tri đồng tình, nhất trí cao với các báo cáo, tờ trình đã thông qua. Có ý kiến tại hội trường, các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Đề nghị xã sớm giải quyết các vấn đề công tác vệ sinh môi trường để duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới; Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã. 

              Kết thúc Kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo. Đồng chí đã chỉ ra được những mặt được và chưa được tại Kỳ họp HĐND xã theo Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp xã của HĐND thị xã Đông Triều, nhằm giúp cho HĐND xã  tổ chức kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn và đúng qui định của pháp luật. /

Đồng chí Nguyễn Thị Nhã - Phó chủ tịch HĐND xa tổng hợp cácý kiến chất vấn

            Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trên tinh thần dân chủ cởi mở, thẳng thắn Kỳ họp thứ 15 HĐND xã Tân Việt đã thành công tốt đẹp, các đại biểu cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh năm 2016; Nghị quyết phê chuẩn phương án dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2016 của HĐND xã; Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của HĐND xã Tân Việt