Xuất bản thông tin

Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 18/9/2014 của UBND huyện Đông Triều V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014.
Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của UBND và Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Tân Việt, ngày 29/9/2014 tại trường THCS Tân Việt, UBND xã - trung tâm HTCĐ xã Tân Việt đã long trọng tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 chủ đề "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc".


Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

 

        Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 18/9/2014 của UBND huyện Đông Triều V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014. 
         Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của UBND và Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Tân Việt, ngày 29/9/2014 tại trường THCS Tân Việt, UBND xã - trung tâm HTCĐ xã Tân Việt đã long trọng tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 chủ đề "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc".  

       Đến dự với buổi lễ phát động có các đồng chí đại diện lãnh đạo địa phương cùng các đồng chí trưởng phó các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí trưởng thôn, Bí thư các chi bộ, đại diện người học và đại diện học sinh  trường THCS.

        Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn Hùy - giám đốc Trung tâm HTCĐ xã đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, Chính quyền và các đoàn thể về chủ trương xây dựng cả nước thành một xã hội học tập; Chỉ đạo sát sao phong trào " Xây dựng xã hội học tập " gắn với cuộc vân động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong việc học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời và tham gia xây dựng xã hội học tập để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triểm mới của đất nước; Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ và vận động mọi người, mọi lứa tuổi tham gia học tập thường xuyên, học suốt đời, nâng cao kỹ năng sống, hiểu biết về tâm lý, xã hội, văn hóa.đồng thời phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014.     

Một số hình ảnh của buổi lễ

 

Đ/c: Nguyễn Văn Hùy - phó chủ tịch UBND xã - Phó giám đốc TTHTCĐ phát động tuần lễ

 

Học sinh tọa đàm về phương pháp học tập trên lớp đại diện người học

TTHTCĐ - nguyễn Duyên