Xuất bản thông tin

LỄ KỈ NIỆM 68 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2012)

LỄ KỈ NIỆM 68 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2012)


 

Để hướng tới kỉ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012) và 23 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. TTHTCĐ phối hợp  trường Tiểu học Tân Việt tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam vào ngày 20/12/2012.

Về nói chuyện và tuyên truyền có ông Trần Xuân Lai Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Tân Việt. Đây là hoạt động giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân ta. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, ý thức vượt qua mọi khó khăn và nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện theo tấm gương, tác phomg của “Anh bộ đội ”.

 

 

Bác Trần Xuân Lai- Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Tân Việt

 

 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

       Đây là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”đối với thế hệ trẻ và cũng là động lực giúp các em hiểu thêm về cội nguồn để từ đó các em phấn đấu học tập và rèn luyện. Từ đó các em xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đát nước. Buổi tuyên truyền đẫ dem lại kết quả tốt đẹp.