Xuất bản thông tin

Tập huấn công tác PCCC trong nhà trường

Tập huấn công tác PCCC trong nhà trường

Để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trong nhà trường. Chiều ngày 27/3/2013 Trường Tiểu học và THCS Tân Việt tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy cho toàn thể CBGV, nhân viên và các em học sinh đại diện các lớp trong nhà trường dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Đức Vượng – cán bộ tạp chí PCCC Bộ Công an..

         Để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trong nhà trường. Chiều ngày 27/3/2013 Trường Tiểu học và THCS Tân Việt tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy cho toàn thể CBGV, nhân viên và các em học sinh đại diện các lớp trong nhà trường dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Đức Vượng – cán bộ tạp chí PCCC Bộ Công an..

  Nội dung tập huấn giảng viên đã giới thiệu về luật PCCC, một số kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, câc nguyên nhân gây ra, kỹ năng thoát hiểm như tiêu lệnh và công thức thoát hiểm đối với các trường hợp cụ thể, biện pháp chữa cháy, thao tác sử dụng một số loại bình chữa cháy.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng tuyên truyền công tác PCCC

       Qua lớp tập huấn giáo viên và học sinh nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC để chủ động phòng ngừa hiện tượng cháy, nổ có thể xảy ra, biết cách xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại nhà trường, gia đình và cộng đồng.