Xuất bản thông tin

UBND xã Tân Việt tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

UBND xã Tân Việt tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều. Kế hoạch số :06/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND xã Tân Việt Về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"


Đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng bộ-Chủ tịch UBND xã Triển khai các văn bản, kế hoạch của cấp trên

                  Thời gian 7h30 ngày 20/02/2017 UBND xã Tân Việt tổ chức quán triệt, triển khai và ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".  Đến dự chỉ đạo buổi lễ ký cam kết đồng chí Phạm Văn Quyết – Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí TT Đảng ủy, HĐND,UBND, UBMTTQ xã và, toàn thể Cán bộ - CC UBND – các đoàn thể, các bí thư trưởng thôn, trưởng các chi hội thôn .

Toàn Hội nghị cảnh ký cam kết

                     Sau khi được nghe quán triệt nội dung các văn bản liên quan của cấp trên và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều thực hiện Chủ đề năm về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh", Toàn thể các đại diện tiến hành ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh";

Các đại diện tiến hành ký cam kết

                      Kết thúc buổi lễ 100% các đại diện đều quyết tâm thực hiện  xây dựng kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" xã Tân Việt; 

Một số hình ảnh trong buổi lễ ký cam kết