Xuất bản thông tin

UBND xã Tân Việt tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016 .

UBND xã Tân Việt tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016 .

Chiều ngày 02/02/2016, UBND xã Tân Việt tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2016. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND. Trưởng Ban thi đua khen thưởng xã Tân Việt chủ trì Hội nghị và Đông đủ các ban ngành đoàn thể địa phương, các nhà trường, trạm y tế, các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn về dự đông đủ .


Đ/c Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo

 

            Trong năm qua, căn cứ vào nội dung tiêu chuẩn thi đua đã đăng kí giao ước thi đua từ đầu năm, UBND xã Tân Việt đã triển khai sâu rộng nội dung thi đua trên tất cả các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là phong trào thi đua giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xóm, thôn nông thôn mới. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, đã phát động mạnh mẽ các phong trào chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi theo hướng thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, năng suất, phát động phong trào thi đua với chủ đề "sản xuất kinh doanh giỏi", phát triển các nghề truyền thống, phát triển nghề mới, xây dựng và phát triển chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, các phong trào văn hoá văn nghệ thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn được tổ chức sâu rộng, các chương trình chăm sóc sức khoẻ nhân dân, củng cố mạng lưới trạm y tế xã, các thôn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt, phong trào thi đua của Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… đã được đẩy mạnh, vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành thắng lợi, mục tiêu đề ra.

Quang cảnh hội nghị

 

          Hội nghị đã biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2016 và tổ chức ký giao ước thi đua đối với các ban ngành, đoàn thể, các khối cơ quan, các thôn với mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu đề ra cho năm 2016./

Các đại biểu tham luận trong hội nghị

 

            Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tân Việt, đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng xã Tân Việt đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng năm 2016.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quyết  biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015, đồng chí mong muốn các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục phấn đấu để phong trào thi đua yêu nước năm 2016 đạt nhiều thành tích hơn nữa, khơi dậy nội lực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã Tân Việt./

 

Hinh ảnh được ghi từ Hội nghj : Các tập thể , cá nhân 

 nhận phần phần thưởng của UBND xã