Xuất bản thông tin

UBND xã Tân Việt tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng "Học tập suốt đời" năm 2017, chủ đề "Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân"

UBND xã Tân Việt tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng "Học tập suốt đời" năm 2017, chủ đề "Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân"

Thực hiện công văn số 6963/UBND-GD ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức "tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017".Kế hoạch số 193/KH-BCĐXDXHHT ngày 22/9/2017 của UBND thị xã Đông Triều. Ngày 02/10/2017, tại trường THCS Tân Việt long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề: "Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân". Về dự có các vị đại biểu : Địa phương đại diện TT Đảng ủy, HĐND,UBND xã Đ/c Nguyễn Văn Được-Phó chủ tịch UBND xã, các trưởng ban ngành đoàn thể, bí thư, trưởng thôn, người học, Ban giám hiệu 3 trường cùng toàn thể các em học sinh trường TH, THCS xã Tân Việt về dự đông đủ.


Toàn cảnh diễn ra của buổi Khai mạc :"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017"

       Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay với chủ đề "Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân" nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tâp , khảng định được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc , nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy giáo dục, rèn luyện "hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân". Trong công tác giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của cộng đồng

Ông Trần Văn Tuyển - Phó Giám đốc TTHTCĐ xã Tân Việt đọc lời khai mạc

          Tại buổi lễ Đ/c Nguyễn Văn Được – Phó chủ tịch UBND xã đã gửi thông điệp "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017". Mục đích là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.  

Ông Nguyễn Văn Được-Phó chủ tịch UBND - Giám đốc TTHTCĐ xã Tân Việt gửi thông điệp  tại buổi lễ   
          Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các ban ngành, các tổ chức, đoàn thể, thôn, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. 

Đại diện người học lời hứa quyết tâm học tập suốt đời       

            Buổi lễ  "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017".  đã diễn ra trong  không khí sôi nổi, bổ ích và lí thú. Sau lễ khai mạc, cán bộ, nhân dân, nhà trường trên địa bàn xã Tân Việt hứa quyết tâm thực hiện các nội dung hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời bằng các hoạt động tích cực như: tổ chức tham quan, tìm hiểu, chăm sóc di tích lịch sử văn hóa của địa phương, tổ chức giao lưu, tọa đàm về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, những tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện,.