Xuất bản thông tin

Xã Tân Tân Việt khai trương bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo mô hình " Một cửa điện tử"

Xã Tân Tân Việt khai trương bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo mô hình " Một cửa điện tử"

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân. Cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" là giải pháp đổi mới về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương các cấp. ngày 25 tháng 4 năm 2016, UBND xã Tân Việt tổ chức khai trương bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo mô hình "Một cửa điện tử" Về dự trong buổi lễ khai trương có đ/c Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xa cùng các Đồng chí đại diện TT Đảng ủy – HĐND - UBND - UBMTTQ và toàn thể các ban ngành đoàn thể xã Tân Việt đã về dự.


Văn phòng một cửa trong giờ làm việc

             Sau hơn 1 tháng triển khai thi công với 2 hạng mục chính là đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin như hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa giúp cho việc phục vụ người dân đến cung cấp dịch vụ hành chính công một cách công bằng, văn minh và lịch sự; giúp cho công dân có điều kiện làm quen, tiếp cận với những phương tiện, thiết bị hiện đại để dần dần hình thành công dân điện tử. Xây dựng Phần mềm xã điện tử nhằm tin học hóa các quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Là công cụ hỗ trợ cán bộ công chức thực hiện tác nghiệp đối với quy trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý và trả kết quả đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa -  1 cửa liên thông; đồng thời cung cấp thông tin để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; tích hợp dữ liệu vào trang thông tin điện tử của xã kết quả thực hiện giải quyết hồ sơ.

Văn phòng làm việc một cửa 

         Mô hình "Một cửa điện tử" xã Tân Việt ra đời nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại xã. Cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ, các dịch vụ hành chính công đối với công dân, tổ chức.

Văn phòng trong giờ tiếp nhận và trả kết quả


     Đồng thời, điện tử hóa phương thức phục vụ công dân và tổ chức, quy trình tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ, công tác quản lý, thống kê, báo cáo tình trạng giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã. Qua đó, tạo điều kiện cho công dân, tổ chức thực hiện tốt hơn các giao dịch hành chính; tra cứu trực tuyến các quy định về thủ tục hành chính; kiểm tra, theo dõi trực tuyến tình trạng giải quyết hồ sơ đã nộp tại UBND xã; kiểm tra, thanh tra tiến độ và kết quả thực hiện các giao dịch hành chính tại UBND xã. Mô hình một cửa điện tử đi vào hoạt động sẽ góp phần thực hiện cải cách hành chính, từng bước nâng cao chất lượng về giải quyết hồ sơ, hạn chế trễ hẹn và tồn đọng; giúp tổ chức, công dân hiểu rõ các thủ tục và hồ sơ cần phải thực hiện; giảm phiền hà, chi phí và thời gian của tổ chức, công dân.

Các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

            Có thể nói rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự quyết tâm của lãnh đạo địa phương; sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành; sự nổ lực của toàn thể Cán bộ công chức xã mô hình một cửa điện tử của xã Tân Việt sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới. Trở thành điểm sáng trong công tác cải cách hành chính của xã nói chung và thị xã Đông Triều nói riêng. 
Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HDDND, UBND xã Tân Việt đã xây dựng thành công Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã theo mô hình " Một cửa điện tử" và công bố khai trương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã theo mô hình " Một cửa điện tử"