Asset Publisher

Các hoạt động hưởng ửng học tập suốt đời 2014

Các hoạt động hưởng ửng học tập suốt đời 2014

Hưởng ứng tuần lề hưởng ứng học tập suốt đời tại địa bàn xã Tân Việt Trong suốt tuần lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 đã diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ và nhiều hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới của cán bộ và nhân dân


      Các hoạt động hưởng ửng học tập suốt đời 2014

            Hưởng ứng tuần lề hưởng ứng học tập suốt đời tại địa bàn xã Tân Việt Trong suốt tuần lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 đã diễn ra các  hoạt động văn hóa văn nghệ và nhiều hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới của cán bộ và nhân dân, tọa đàm sôi nổi về phương pháp học tập của các trường  quá trình tổ chức các lớp học, các buổi tuyên truyền diễn ra trong tuần lễ phát động đạt hiệu quả tốt. TTHTCĐ xã Tân Việt đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, đông đảo của các vị đại biểu và nhân dân trong xã. Hy vọng trong thời gian tới TTHTCĐ xã Tân Việt tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của TTHTCĐ phục vụ tốt cho nhu cầu học tập cho mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

Cán bộ và nhân dân thôn Hổ lao chung tay xây dựng nông thôn mới

Chương trình văn nghệ của Người cao tuổi

Cán bộ xã chung tay xây dựng nông thôn mới

TTHTCĐ - Nguyễn Duyên