Asset Publisher

Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Tân Việt khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Tân Việt khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Được sự nhất trí của TT Hội khuyến học thị xã Đông Triều - của Đảng ủy xã Tân Việt. Chiều ngày 18 /8/2015. Hội Khuyến học xã Tân Việt tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III ( Nhiệm kỳ 2015-2020). Về dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hùy- Phó Chủ tịch TT Hội Khuyến học thị xã Đông Triều. Đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã, các Đ/c thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND cùng ban ngành đoàn thể và chi hội các thôn, đại diện dòng họ tiêu biểu cùng về dự


Đ/c Nguyễn Văn Hùy - Phó chủ tịch TT Hội khuyến học thị xã Đông Triều phát biểu chỉ đạo.

             Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội khuyến học thi xã Đông Triều và cấp ủy Đảng chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Tân Việt, Hội khuyến học đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội khuyến học khóa II nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, công văn của TW, của Tỉnh, thị xã " Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập". Trong nhiệm kỳ qua Hội khuyến học xã đã chú trọng phát triển các tổ chức hội khuyến học ở thôn, trường học và các dòng họ. Hàng năm Hội khuyến học xã kết hợp với chi hội nhà trường, thôn, dòng họ trao hàng trăm suất quà  cho các em học sinh, giáo viên có thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đến nay xã có 8 chi hội khuyến học với hàng trăm hội viên tham gia, 100% thôn, các trường học có chi hội khuyến học. Phong trào tiếng trống khuyến học đã được triển khai sâu rộng trong toàn xã. Hàng năm số con em của xã  thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng.

          

     Đại hội Hội Khuyến học xã Tân Việt lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

               Trên cơ sở những kết quả đạt được, đại hội Hội khuyến học xã Tân Việt đã đề ra các mục tiêu, phương hướng mới như: Tiếp tục  đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Xây dựng "ba" Đỡ đầu nâng cao chất lượng công tác hội, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm cho hội khuyến học thêm gắn bó, thân thiết hữu ích với mọi người, mọi nhà, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, kiểm tra, giao lưu khuyến học, và nâng cao các hoạt động khuyến học, khuyến tài, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp văn minh.

                  Đ/c Phạm Văn Quyết Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo.

                 Phát biểu tại đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Hùy -  Phó chủ tịch TT Hội khuyến học thị xã đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của hội khuyến học xã trong nhiệm kỳ vừa qua và mong muốn công tác khuyến học xã nhà trong nhiệm kỳ tới cần quan tâm hơn nữa về công tác khuyến học , khuyến tài đồng thời thực hiện có hiệu quả phong trào tiếng trống khuyến học, phát huy hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển vững mạnh về mọi mặt.

    
                         BCH Hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2015 – 2020  chụp ảnh lưu niệm

cùng lãnh đạo  Hội khuyến học thị xã và địa phương tại Đại hội

 

        Đại hội cũng đã bầu  19 đồng chí vào ban chấp hành  hội khuyến học xã khóa III (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và đoàn đại biểu đi dự đại hội khuyến học thị xã lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

 

Đoàn Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.