Asset Publisher

Đảng bộ xã Tân Việt tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng bộ xã Tân Việt tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 29/7/2017 Đảng ủy xã Tân Việt đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 45, 30 năm tuổi Đảng đợt 3/2 cho 07 đồng chí đảng viên và học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ. Dự buổi Lễ có đồng chí Trần Chính Thắng – UV BTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ xã .


      

Toàn cảnh hội nghị

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng

       Trong dịp trao huy hiệu Đảng lần này, toàn Đảng bộ có 07 đồng chí đảng viên được trao huy hiệu 45 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là danh hiệu cao quý Đảng trao cho .các.đồng chí đảng viên của Đảng bộ có nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao, không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến thanh danh của người đảng viên cộng sản. 

Đồng chí Trần Chính Thắng – UV BTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Trao Huy hiệu

cho các đồng chí đảng viên  45 năm tuổi Đảng

 

Đồng chí Trần Chính Thắng - UV BTV Thị ủy , chủ nhiệm UBKT trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/C Nguyễn Văn Hùy

 

           Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Văn Quyết – Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

         Hội nghị triển khai những nội dung cụ thể của 3 nghị quyết trong Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa diễn ra vào tháng 5: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức triển khai, thực hiện tốt nghị quyết, nhất là tại TP.HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước, sẽ góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

         việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân và đặc biệt là trong toàn khối doanh nghiệp Trung ương. Hội nghị là dịp các cán bộ chủ chốt trong khối nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, từ đó đóng góp những đề xuất, kiến nghị trong vận dụng, xây dựng kế hoạch hành động của Đảng bộ xã Tân Việt.