Asset Publisher

Hội đồng nhân dân xã Tân Việt tổ chức kỳ họp thứ II, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội đồng nhân dân xã Tân Việt tổ chức kỳ họp thứ II, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 12/8/2016, HĐND xã Tân Việt khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá hoạt động của HĐND, UBND xã 6 tháng đầu năm , triển khai niệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND thị xã được bầu và trúng cử tại xã Tân Việt và 22 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đ/c lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, các Ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ thôn.


Ông :Nguyễn Vũ Khiêm - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp

                 Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe Thường trực UBND xã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm của UBND xã. Đồng thời HĐND xã cũng đã thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động giám sát của HĐND xã 6 tháng cuối năm. Cũng trong kỳ họp, UBND xã đã thông qua tờ trình đề nghị thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Tân Việt giai đoạn 2016 – 2020. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách xã năm 2015, Báo cáo tình tình hình thư, chi ngân sách 6 tháng đầu năm. Kế hoạch thu, chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Thông báo của UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Ông : Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND xã T/M Thường trực UBND báo cáo tại kỳ họp

               Tại kỳ họp các đại biểu đã tích cực thảo luận và được nghe UBND xã, các ngành chức năng trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những buổi tiếp xúc đại biểu hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp xung quanh một số ý kiến về:  Đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương nội đồng, việc giám sát chất lượng công trình, vấn đề về môi trường và xả nước thải trong khu dân cư … những ý kiến trên đã được các ngành có liên quan trả lời bằng văn bản tại kỳ họp. Trên cơ sở xem xét các báo cáo trình kỳ họp, Hội đồng nhân dân tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Ông : Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Phát biểu chỉ đạo

                 Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Phạm Văn Quyết – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã đã đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp đúng theo quy định cũng như nội dung các báo cáo đã trình bày. Qua đó, Ông Phạm Văn Quyết đã có ý kiến chỉ đạo như sau: đối với Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND cần rà roát lại các kiến nghị của cử tri để giải quyết thỏa đáng và dứt điểm. Trên cơ sở kế hoạch của UBND thị xã, UBND xã cần tập trung xây dựng kế hoạch chương trình hành động để thực hiện đạt hiệu quả, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các chương trình đầu tư dài hạn, các cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp thư 2 HĐND xã Tân Vệt khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2020

            Kết thúc kỳ họp thứ 2, HĐND xã Tân Việt khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thông qua dự thảo Nghị quyết  về "Tăng cường các biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2016", Nghị quyết về "Tổng quyết toán ngân sách xã năm 2015"Chương trình xây dựng nông thôn mới