Asset Publisher

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm(2010 - 2015) và tổng kết phong trào thi đua toàn diện 2014 tại xã Tân Việt

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm(2010 - 2015) và tổng kết phong trào thi đua toàn diện 2014 tại xã Tân Việt

Thực hiện kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND huyện Đông Triều, nghị quyết Đảng ủy và chương trình công tác của UBND xã Tân Việt. Được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND ngày 07/2/2015 UBND – HĐTĐKT xã Tân Việt tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm(2010 - 2015) và tổng kết phong trào thi đua toàn diện 2014 và phát động phong trào thi đua 2015 và thi đua giai đoạn 2015 – 2020.


Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm(2010 - 2015) và tổng kết

phong trào thi đua toàn diện 2014 tại xã Tân Việt

 

        Thực hiện kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND huyện Đông Triều, nghị quyết Đảng ủy và chương trình công tác của UBND xã Tân Việt. Được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND  ngày 07/2/2015 UBND – HĐTĐKT xã Tân Việt tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm(2010 - 2015) và tổng kết phong trào thi đua toàn diện 2014 và phát động phong trào thi đua 2015 và thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

        Về dự theo dõi chỉ đạo và động viên hội nghị gồm có:

       Đ/c: Phạm Văn Quyết – bí thư BCH Đảng bộ

      Đ/c: Lê Quang Vịnh – phó bí thư thường trực Đảng ủy

      Đ/c: Nguyễn Vũ Khiêm – chủ tịch UBND- chủ tịch HĐTĐKT xã

      Về dự hội nghị còn có Đ/c Nguyễn Văn Hồng cán bộ Công an huyện Đông Triều phụ trách xã Tân Việt. Các Đ/c thường trực Đảng ủy,HĐND, UBND, MTTQ, trưởng, phó các ban ngành, cán bộ thôn và các đại biểu xuất sắc ... về dự đông đủ.

       Tại hội nghị HĐTĐKT  báo cáo đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua(2010 - 2015) và tổng kết thi đua 2014; báo cáo tham luận của các tổ chức, đơn vị làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong năm qua, cách làm hay sáng tạo và đổi mới góp phần hoàn thiện hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua khen thưởng ngày một chặ chẽ, thiết thực, hiệu quả hơn thực hiện lời kêu gọi của Hồ chủ Tịch"Thi đua là yêu nước – yêu nước thì phải thi đua" chắc chắn phong trào thi đua tại xã Tân Việt ngày càng phát huy tốt hơn nữa.      

Một số hình ảnh của hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hùy - phó chủ tịch UBND xã báo cáo tổng kết công tác thi đua

Đ/c Phạm Văn Quyết - bí thư Đảng bộ phát biểu ý kiến chỉ đạo

 

 

 

 

 

 

Những điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân

Đ/c Nguyễn Vũ Khiêm - chủ tịch UBND xã phát động thi đua 2015