Asset Publisher

Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm 2013 xã Tân việt.

Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm 2013 xã Tân việt.

Được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, HĐND – UBND xã. Hôm nay ngày 03 tháng 4 năm 2013 UBND xã phối hợp với công đoàn cơ quan xã Tân việt tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan và người lao động năm 2013.

    Được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, HĐND – UBND xã. Hôm nay ngày 03 tháng 4 năm 2013 UBND xã phối hợp với công đoàn cơ quan xã Tân việt tổ chức hội nghị  cán bộ công chức cơ quan và người lao động năm 2013.

   Về dự và chỉ đạo hội nghị:

 Có Đ/c: Phạm Văn Quyết – Bí thư BCH Đảng bộ xã

       Đ/c: Nguyễn Vũ Khiêm- Phó bí thư Đảng bộ, chủ tịch UBND xã

    Về dự còn có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, MTTQ, BCH công đoàn, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, chuyên trách và bán chuyên trách cơ quan xã.     

     Hội nghị đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, thảo luận các chỉ tiêu, mục tiệu, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan năm 2013. Đồng thời lấy ý kiến của cán bộ, công chức và người lao động và dự thảo sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùy phó chủ tịch UBND xã đọc báo cáo tổng kết năm 2012

Đồng chí Trần Thị Lương chủ tịch công đoàn đánh giá kết quả công đoàn năm 2012

Đồng chí Đỗ trọng chuyền thông qua dự thảo quy chế cơ quan

Toàn cảnh hội nghị

Đòng chí nguyễn Vũ Khiêm chủ tịch UBND xã 

Đồng chí Phạm Văn Quyết bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo hội nghị

     Hội nghị thống nhất nội quy, quy chế cơ quan, nhất trí cao về các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2013 giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, đáp ứng tiêu chí trong phong trào xây dựng nông thôn mới.