Asset Publisher

Hội nghị Luật Bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Nhân kỷ niệm ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ. Tại xã Tân Việt

Hội nghị Luật Bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Nhân kỷ niệm ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ. Tại xã Tân Việt

Ngày 25/11/2015 Hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với ban văn hóa xã vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền "Luật Bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Tân Việt. Sau hội nghị, mỗi đại biểu sẽ là một tuyên truyền viên để tuyên truyền vận động trong nhân dân về thực hiện bình đẳng giới, chống bạo hành do phân biệt giới tính, tổ chức các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội.


       Đ/c N guyễn Văn Xá  - Hội luật gia thị xã Đông triều đang tuyên truyền luật

 

       Về dự và chỉ đạo hội nghị : Đại biểu thị xã có : Đại diện Phòng tư pháp, Phòng Văn hóa thông tin, Hội luật gia. Đại diện xã có TT Đảng ủy, TT HĐND, TT UBND. Tham gia hội nghị tập huấn, các đại biểu đại diện các ban ngành địa phương, các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội phụ nữ, đoàn thể các thôn được nghe đồng chí Nguyễn Văn Xá – Đại diện Hội luật gia thiax Đông Triều  phổ biến một số nội dung cơ bản về luật bình đẳng giới, vai trò của mỗi giới trong đời sống gia đình và xã hội. Đặc biệt , bằng những hình ảnh, dẫn chứng thực tế từ những vụ việc bạo lực trong xã hội, đồng chí giảng viên đã cho thấy tình trạng bạo lực gia đình hiện nay đang có nguy cơ gia tăng và phân tích rõ những nguyên nhân, hậu quả, sự nguy hiểm của các hình thức bạo lực trong gia đình mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.  Những tác động tiêu cực của bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới đối với hạnh phúc của mỗi gia đình cũng như tình hình an ninh trật tự trong cộng đồng xã hội. Qua đó cũng thấy được sự cần thiết phải lên tiếng, lên án và xử lý nghiêm những hành vị bạo lực vi phạm pháp luật. 

Quang cachr hội nghị

 

          Tại hội nghị có thời gian tọa đàm, đã trao đổi những kinh nghiệm và đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình. Trong công tác cán bộ, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung nghị quyết số 11 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ trong thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm khoảng cách trong lĩnh vực chính trị, Riêng các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục phối hợp với  các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền cho người dân hiểu và thực thi pháp luật, trong đó có luật bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm cải thiện dần nhận thức tiến tới thay đổi hành vi của người dân về nạn bạo lực gia đình, để có cuộc sống tốt đẹp hơn./.