Asset Publisher

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Tân việt

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Tân việt

Hôm nay ngày 09/5/2013 UBND xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân việt tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (2011 - 2012).

     Hôm nay ngày 09/5/2013 UBND xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân việt tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (2011 - 2012).

     Sau hai năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã nhà đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Theo báo cáo đánh giá đến hết tháng 2/2013 xã đạt 14/19 tiêu chí và 31/39 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Có được những kết quả nêu trên trước hết là sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND & UBND huyện cũng như các phòng ban liên quan của huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND xã; MTTQ và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các thôn đã chủ động, chung tay phối hợp chặt chẽ với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu và có nhận thức đúng đắn về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị cơ sở xác định đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước làm  thay đổi diện mạo nông thôn xã nhà trong giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến 2020.

     Trong 2 năm qua đã vận động nhân dân hiến  được 2.341 m2 , trong đó đất thổ cư là 520m2, đất nông nghiệp là 1.821m2  và 20 m2 tường xây, tổ chức làm mới được 3 tuyến đường giao thông nội đồng với chiêu dài 596m, làm mới một tuyến mương chiều dài 317m, huy động nhân dân đóng góp 23,69 triệu đồng  và 230 ngày công. Triển khai lập đề án kinh tế xây dựng 3 mô hình kinh tế( Cây cam V2- nuôi cá rô phi đơn tính và thanh long ruột đỏ) với tổng dự án đầu tư 288,91 triệu đồng. Chỉ đạo đổ 2 tuyến đường giao thông có chiều dài là 1.001m với tổng kinh phí đầu tư là 1.716,54 triệu đồng.

     Tổng kinh phí đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong 2 năm qua là 3.201,452 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 2.194,25 triệu đồng, ngân sách xã là 297,537 triệu đồng, nhân dân đóng góp là 709, 665 triệu đồng.

     Tại hội nghị UBND xã đã quyết định khen thưởng và biểu dương cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

     Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm qua. Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân xã nhà quyết tâm phấn đấu xây dựng đạt xã nông thôn mới vào năm 2014.

Đ/c: Lê Văn Hưng đọc báo cáo đánh giá kết quả

Đ/c: Nguyễn Vũ Khiêm chủ tịch UBND xã chỉ đạo hội nghị

Đ/c: Phạm Văn Quyết bí thư Đảng bộ xã phát biểu 

Cá nhân có thành tích xuấ sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

 

                                                           CTV

                                                         Lê Văn Hưng