Asset Publisher

Hội nghị tham gia dự thảo quy chế thi đua khen thưởng toàn diện năm 2015 xã Tân Việt

Hội nghị tham gia dự thảo quy chế thi đua khen thưởng toàn diện năm 2015 xã Tân Việt

Thực hiện kế hoạch của UBND xã Tân Việt chiều ngày 17/4/2015 tại hội trường UBND xã tổ chức hội nghị tham gia sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng toàn diện năm 2015.


Hội nghị tham gia dự thảo quy chế thi đua khen thưởng toàn diện

năm 2015 xã Tân Việt

          Thực hiện kế hoạch của UBND xã Tân Việt chiều ngày 17/4/2015 tại hội trường UBND xã tổ chức hội nghị tham gia sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng toàn diện năm 2015.

Về dự hội nghị có:

                Đ/c: Phạm Văn Quyết – bí thư BCH Đảng bộ xã, chủ tịch HĐND

                Đ/c: Lê Quang Vịnh – phó bí thư thường trực Đảng ủy

                Đ/c: Nguyễn Vũ Khiêm – phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã

                Đ/c: Nguyễn Văn Hùy – phó chủ tịch UBND xã

             Cùng các đ/c thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức xã hội, BGH các trường, ban quản lý thôn....về dự đông đủ.

               Hội nghị đã được thông qua dự thảo quy chế thi đua khen thưởng toàn diện năm 2015 và có nhiều ý kiến đóng góp tham gia sửa đổi dự thảo để đi đến kết luận thống nhất hoàn thiện quy chế thi đua cho phù hợp và đúng luật đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và có tác dụng khích lệ, động viên đối với những tập thể, đoàn thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào việc phát triển kinh tế, chính trị địa phương, góp phần hoàn thiện hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua khen thưởng ngày một chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả hơn thực hiện lời kêu gọi của Hồ chủ Tịch"Thi đua là yêu nước – yêu nước thì phải thi đua" chắc chắn phong trào thi đua tại xã Tân Việt ngày càng phát huy tốt hơn nữa.

Một số hình ảnh

Đ/c: Nguyễn Vũ Khiêm – phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã chủ tọa hội nghị

 Đ/c: Phạm Văn Quyết – bí thư BCH Đảng bộ xã phát biểu ý kiến