Asset Publisher

Hội nghị tổng kết công tác khuyến học – học tập cộng đông, giảm nghèo năm 2014 và nhiệm vụ 2015 xã Tân Việt

Hội nghị tổng kết công tác khuyến học – học tập cộng đông, giảm nghèo năm 2014 và nhiệm vụ 2015 xã Tân Việt

Nhằm đánh giá kết quả công tác khuyến học khuyến tài và hoạt động của TTHTCĐ, công tác giảm nghèo trong năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 chiều ngày 15/1/2015 được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND xã TTHTCĐ và hội khuyến học và BCĐ giảm nghèo xã Tân Việt tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học – Học tập cộng đồng, giảm nghèo 2014 và nhiệm vụ năm 2015 tại hội trường UBND xã.


Hội nghị tổng kết công tác khuyến học – học tập cộng đông, giảm nghèo năm 2014 và nhiệm vụ 2015 xã Tân Việt

 

          :Nhằm đánh giá kết quả công tác khuyến học khuyến tài và hoạt động của TTHTCĐ, công tác giảm nghèo trong năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 chiều ngày 15/1/2015 được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND xã TTHTCĐ và hội khuyến học và BCĐ giảm nghèo xã Tân Việt tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học – Học tập cộng đồng, giảm nghèo 2014 và nhiệm vụ năm 2015 tại hội trường UBND xã.

           :Về dự hội nghị có

          Đ/c: Phạm Văn Quyết – bí thư Đảng ủy xã

          Đ/c: Lê Quang Vịnh – phó bí thư đảng ủy

          Đ/c: Nguyễn Vũ Khiêm – chủ tịch UBND xã

          Đ/c: Nguyễn Thị Nhã – phó chủ tịch HĐND xã

         Các đồng chí đại diện MTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, ban xóa đói, giảm nghèo, BQL TTHTCĐ, hội khuyến học, bí thư chi bộ.

              Hội nghị các đ/c đã báo cáo đánh giá về công tác xóa đói giảm nghèo, công tác khuyến học và hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ của xã nhà trong năm vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm tới. Các đồng chí lãnh đạo địa phương và các đại biểu đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2014, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục và định hướng hoạt động trong năm 2015. Tại hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu tham luận, trao đổi, tìm ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp hữu hiệu để không ngừng phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau giải quyết những khó khăn hạn chế còn tồn tại.

Một số hình ảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hùy - phó chủ tịch UBND xã báo cáo đánh giá công tác giảm nghèo

Đ/c Trần Văn Tuyển - phó giám đốc TTHTCĐ báo cáo công tác khuyền học và TTHTCĐ

Đ/c Phạm Văn Quyết - bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến

Đ/c Nguyễn Vũ Khiêm - chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo, kết luận 

.         Sau một thời gian làm việc tôi tin tưởng công tác xóa đói giảm nghèo, công tác khuyến học, khuyến tài và công tác xây dựng xã hội học tập của TTHTCĐ xã Tân Việt năm 2015 hoạt động có hiệu quả tốt hơn nữa. Tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị, tuyên truyền giáo dục chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giao lưu học tập văn hóa văn nghệ, nâng cao dân trí,  giúp cho người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.